Pokuta za porušení chemického zákona

Noroo Bee Chemical Czech se sídlem ve Frenštátu pod Radhoštěm dostalaod inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ostravy pokutu 500 tisíc korun za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí. Firma totiž dovážela chemické látky obsažené ve směsích v množství přesahujícím hodnotu danou nařízením REACH, jednu tunu za rok, aniž by je podle nařízení registrovala.

Podle údajů inspekce měla společnost dovézt a uvést v letech 2017 a 2018 na trh 1 424 kilogramů nebezpečné, dráždivé, zdraví škodlivé a vysoce hořlavé chemické směsi a nezajistila její označení podle požadavků Evropského parlamentu a Rady.

„Označení nebezpečných chemických směsí nebylo v souladu s požadavky dle nařízení CLP. Dovozce a dodavatel prokazatelně v roce 2017 uvedl na trh 15 613 kilogramů chemických směsí, které v termínu neoznámil do registru Ministerstva zdravotnictví České republiky, takzvaného registru CHLaP[2]. Přitom jde o základní povinnost každého dovozce při uvádění nebezpečných chemických směsí na trh,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě Karel Kozubek.

Inspekce vnímá dovoz neregistrovaných látek na území EU jako nejzásadnější porušení v oblasti chemických předpisů. „Výše pokuty je přiměřená rozsahu porušených povinností, má nápravný a do budoucna preventivní charakter,“ doplnil Kozubek.

Scroll to Top