Sjezd Moravice 21. a 22. září

Vzhledem k aktuálnímu stavu naplněnosti zásobního prostoru nádrží Kružberk a Slezská Harta a současně s vydáním souhlasného sdělení orgánu ochrany přírody vodohospodáři z Povodí Odry souhlasí s uspořádáním zářijového sjezdu Moravice. Ten se uskuteční o nadcházejícím víkendu. 

„Pro registrované účastníky je povolen vstup na pozemky státního podniku Povodí Odry, které budou sloužit jako nástupní a výstupní místa. Po ukončení akce musí být organizátory pozemky uvedeny do původního stavu a bez odpadků. Vzhledem ke zvýšeným průtokům za účelem sjezdu Moravice požaduje Povodí Odry v době konání vodácké akce zajistit odpovídající bezpečnost na jezech řeky v úseku organizovaného sjezdu. Dále vodohospodáři upozorňují, že v případě závažných provozních či povodňových situací budou manipulovat na nádrži Kružberk dle příslušných ustanovení platného manipulačního řádu a vyhrazují si právo v těchto případech souhlas s uspořádáním sjezdu zrušit,“ zdůraznilo Povodí Odry.

S uspořádáním srpnového vodáckého sjezdu Moravice 17. a 18. srpna vodohospodáři nesouhlasili vzhledem k tomu, že nebylo organizátory doloženo souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody.

 

Scroll to Top