Modernizace čistírny odpadních vod v Říčanech

Město Říčany již vybralo vítěze zakázky a zahájilo intenzifikaci čistírny odpadních vod. Jde o provedení stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek nutných pro kompletní realizaci stavby. Současná kapacita říčanské čistírny je dostačující pro 16 200 obyvatel, nově by to mělo být o čtyři tisíce více.

Provoz čistírny je dlouhodobě na hranici kapacity a je potřeba ho rozšířit. Po rozšíření bude možné připojit všechny nenapojené nemovitosti v zastavěných částech města, které jsou odkázány na vlastní jímky, nebo septiky.

Říčany zároveň připravují řadu opatření, aby ulevily Praze při vydatnějších deštích. Hlavní město totiž dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky. Vedení Prahy uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá, kam vsakovat. Říčany v této souvislosti pracují na dvou projektech. Jedním z nich je vytažení potoka na povrch, aby nad ním mělo město větší kontrolu. Druhým je realizace povodňového parku, kam by se v případě povodní mohla rozlít voda. Při silných deštích by mohla v blízkosti Říčan vzniknout i dočasná jezera díky suchým poldrům, které chtějí samosprávy vybudovat pod Pražským okruhem.

Pokračovat bude také rozsáhlá modernizace ulice Politických vězňů od křížení Cesty svobody k ulici 17. listopadu a bude zahájeno budování cyklostezky, která propojí šest obcí na trase z pražských Kolovrat do Mnichovic. Říčany chtějí také postavit základní školu na Komenského náměstí. Město letos celkem investuje do vodárenské infrastruktury a oprav ulic 146 milionů.

Scroll to Top