Pokuta 133 tisíc pro České Petrovice

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Hradci Králové uložili pokutu 133 260 korun Českým Petrovicím, které od října 2016 do konce roku 2017 odebíraly podzemní vodu z vrtu bez povolení a porušily tím zákon. Další povolení jí však bylo vydáno až v lednu 2018 na deset let.

„Je zřejmé, že od počátku října 2016 do konce roku 2017 odebírala obec podzemní vodu bez povolení vodoprávního úřadu. Celkem za tu dobu nelegálně odebrala 8884 metrů krychlových,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové. Výše pokuty byla inspektory stanovena v nejnižší zákonné sazbě 15 korun za metr krychlový.

„Přihlédli jsme k tomu, že nedovolený odběr nebyl prováděn úmyslně. Šlo o nedbalostní porušení zákona způsobené opomenutím, že je potřeba zažádat o nové povolení. Nedovoleným odběrem nedošlo k ovlivnění jakosti a množství povrchových nebo podzemních vod. Odebraná voda nebyla určena ke komerčním účelům, ale k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Pokuta při dolní hranici zákonné sazby tak povede zejména k dosažení preventivního a výchovného účinku,“ vysvětlil Trávníček. Obec se proti sankci neodvolala a pokuta tak nabyla právní moci.

Scroll to Top