Lesy ČR zpevnily břeh Rokytenky

Povodňové škody na Rokytence v Rokytnici na Vsetínsku odstranily Lesy České republiky. Náklady přesáhnou půl milionu. Další projekt se plánuje na příští rok. Na konci května vyvolala přívalová srážka v povodí říčky Rokytenky jihozápadně od Vsetína bleskovou povodeň, kdy se voda rozlila z koryta a následně poškodila břehy.

„Nejzávažnější škody vznikly v Rokytnici u panelového sídliště, kde se vytvořil třímetrový výmol a kde voda porušila na pravém břehu zeď. V Liptále zase poškodila levý břeh u silnice. Tam bylo nezbytné omezit provoz,“ vysvětlil Pavel Pernica, vedoucí správy toků pro oblast povodí Moravy z Lesů ČR. V reakci na to podnik výmol sanoval těžkým kamenným záhozem. Vodohospodáři projekčně připravili opravu opěrné zdi. Přívalová srážka v září však zeď znovu narušila.

„Kamenný zához se prolil betonem. Práce v těchto dnech skončily. V Rokytnici je okolí říčky opět přístupné bez jakýchkoli omezení. Zásah v Liptále je kvůli nepřístupnému terénu složitější. Projekčně připravenou stavbu by měly Lesy ČR zahájit v příštím roce. Odhadované náklady mohou dosáhnout až 20 milionů korun. Do té doby zůstane provoz na komunikaci omezen – zejména to platí pro vozidla nad tři a půl tuny,“ doplnil Pernica.

Podnik rovněž investuje více než miliardu korun do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. V současnosti buduje 73 nových nádrží a dalších téměř 300 obnovuje. „Naše stavby zmírní sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Jde o malé nádrže, rybníky, tůně, mokřady i potoky,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Podnik čerpá dotace ministerstev zemědělství a životního prostředí i z přeshraničních programů. „Soustředíme se na oblasti, které nejvíc trápí sucho, ale stavíme v celé republice,“ dodal Vojáček. Informace o stavbách jsou zveřejněné na webu zde. Nechybí ani fotografie a výukové materiály.

Scroll to Top