Hasiči cvičí u Jordánu

Táborský hasičský záchranný sbor využil ve čtvrtek 12. září Jordán v centru Tábora ke každoročnímu výcviku jednotky. Nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě z konce 15. století bude sloužit 39 výjezdovým hasičům z Tábora jako místo výcviku ještě v pondělí 16. a pátek 20. září.

Náplní cvičení je například ovládání a manipulace se záchranným člunem, jízda s motorem i pádly, nácvik záchrany tonoucích osob, vyhledávání osob, zopakování zásad bezpečnosti práce a návyky práce s ochrannými prostředky. Hasiči budou nádrž využívat od 8 do 15 hodin. Jednotky budou provádět výcvik nejčastěji v oblasti táborské plovárny či pod mostem.

Scroll to Top