Podél meandrující Łupawy až k Baltu

Řeka Łupawa je jedním nejvýznamnějších toků v severním Polsku v oblasti Slowinského národní parku, o kterém jsme psali zde, zde a zde. Do Baltského moře se vlévá u bývalé rybářské osady a v současnosti především rekreační lokality Rowy.

V průběhu svého téměř stokilometrového toku řeka protéká zpočátku malebnou krajinou lesů a jezer chráněné přírodní oblasti Dolina Slupi (kde také pramení u jezer Gogolinko a Jasień)). Po soutoku s Bukowinou se tok ostře stáčí na severozápad, po dvaceti kilometrech o městečka Łupawa směřuje na sever. . V jednotlivých částech toku je řeka vyhledávanou oblatí také pro vodáky a rybáře.

Na dolním toku řeky je vybudováno šest vodních elektráren. Ta v centrální obci Slowinského národního parku s názvem Smoldzino může být dobrým výchozím bodem pro výlet po modré turistické značce proti proudu meandrující řeky. Ta zde vytváří kouzelná zákoutí a krajinou scenérii typickou pro pobaltské prostředí. Naopak po proudu řeky se můžeme vydat k místu, kde Łupawa ústí do druhé onejvětšího jezera v parku s názvem Gardno. Ostatně kolem něj je vybudovaná síť turistických a cyklistických stezek a je možné ho objet nebo obejít celé.

Łupawa vytéká z jezera v jeho severozápadním rohu a ve městě Rowy ústí do moře. Bývalá rybářská vesnice žije v současnosti cestovním ruchem, fakticky tvoří západní hranici národního parku. Okolí tvoří borovicové lesy na písečných dunách. Místní písečné pláže jsou hlídané plavčíky, vstup je sem bezplatný. Je nicméně třeba počítat s tím, že Balt zde má poněkud divočejší charakter a počasí bývá často pro koupání poměrně chladné i pro otužilé Seveřany.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top