ČHMÚ k požadavkům na kontrolu úpraven podzemních vod z hlediska radioaktivity

Text, který publikoval portál tzb-info.cz, shrnuje požadavky legislativy na úpravny pitných vod, které jako zdroj využívají podzemní vody. Tyto úpravny totiž patří mezi pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření (NORM).

Díky této skutečnosti existuje povinnost měřit a hodnotit obsah přírodních radionuklidů v pitných vodách z úpraven takového typu. Podle nového zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a prováděcích předpisů byly zavedeny další povinnosti pro provozovatele úpraven podzemních vod.

Týkají se evidence, měření a hodnocení radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště, což v praxi mohou být odpadní vody, vodárenské kaly nebo filtrační náplně. Na příkladu tří úpraven podzemních vod jsou prezentovány výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodárenských kalech.

Více v textu zde.

Scroll to Top