SOVAK ČR: Anketa k fotosoutěži VODA 2019

SOVAK ČR vyhlásil při příležitosti konání 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 12. ročník fotografické soutěže VODA 2019 na téma Vodní skvosty. Autory oceněných fotografií sdružení požádalo o zodpovězení anketních otázek vztahující se k tématu fotosoutěže. Více na portálu sovak.cz zde

Letošní mezinárodní výstava Vodovody-kanalizace 2019 podle pořadatelů opět ukázala, že hospodaření s vodou nejen v obcích a městech, ale i v průmyslu, je stále zásadnějším tématem. Tento fakt rovněž potvrzuje zájem vystavovatelů, a především návštěvníků. Letos se v pražských Letňanech rozšířila výstavní plocha a počet vystavovatelů vzrostl o 5 %. Návštěvníci mohli vidět přes 350 firem, sdružení a dalších subjektů, jejichž činnost je s oborem vodovodů a kanalizací spjata.

„Výstava VOD-KA je pro obor velmi důležitá. Mohou se na jednom místě sejít odborníci, a to nejen vodohospodáři, diskutovat o problémech oboru a vyměnit si zkušenosti pro řešení případných problémů. Získají přehled o nových výrobcích pro vodárenství a mohou ho hned uplatnit ve svých společnostech. To, že je výstava nejen důležitá, ale i zajímavá pro obor, dokládají také statistická čísla,“ zhodnotil význam mezinárodní akce předseda představenstva SOVAK ČR Miroslav Vostrý.

Výstava byla určena pro zástupce municipalit, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika zajímá. Vodarenstvi.cz bylo opět mediálním partnerem akce.

(Všechny přihlášené fotografie naleznete ve dvou fotogaleriích Fotosoutěž VODA 2019 – 1. část a Fotosoutěž VODA – 2. část.)

Scroll to Top