Povodí Moravy drží v Olomouci harmonogram protipovodňových opatření

Naposledy proběhla úspěšně betonáž mostu, stavaři následně začali uvolňovat podpěrnou konstrukci. Stavebně bude most dokončený a připravený ke zprovoznění před koncem letošního roku.

„Po dokončení náročné betonáže mostu u Bristolu dělníci rozebrali bednění. V tomto týdnu začali demontovat podpěrnou skruž, o kterou se nové těleso mostu opírá. Práce začaly na levém břehu a budou postupovat směrem k pravému. Skruž by měla být do konce měsíce demontovaná a odvezená. Současně s tím začne betonování říms a překládání inženýrských sítí,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Rovněž pokračuje vrtání pilotové stěny na levém břehu.

Vedení Olomouce věnuje protipovodňovým opatřením v centru města velkou pozornost a loni v prosinci se dohodlo na pravidelných schůzkách s vedením Povodí Moravy, které je investorem stavby. Novinkou je také zřízení poradní komise. „Chci zvýšit úroveň informování obyvatel a komunikace s nimi,“ zdůraznil v prosinci primátor Miroslav Žbánek. Rozsáhlá opatření proti velké vodě v Olomouci, která jsou rozdělena do několika etap, jsou sice podle něj významným krokem pro bezpečnost města, ale také znamenají komplikaci nejen pro obyvatele dotčených lokalit.

Scroll to Top