Babiš: Na vodu v krajině další 2 miliardy

Na projekty zadržování vody v krajině jsou k dispozici další 2 miliardy. Uvedl to premiér Andrej Babiš s tím, že do revitalizací potoků a říček, budování rybníků, remízů a zeleně v krajině, které pomáhají dotovat podzemní vody, už vláda investovala 3,5 miliardy prostřednictvím tisícovky projektů.

O prioritách vlády hovořil Babiš s Brabcem již v červnu na jižní Moravě. „V Národním investičním plánu máme připraveno 30 miliard korun na opatření typu přivaděče, nádrže nebo rozšíření skupinových vodovodů a propojení vodárenských soustav, tedy pro zajištění pitné vody pro obyvatelstvo. Současně počítáme, že dalších 20 miliard, hlavně z evropských fondů, zainvestujeme v následujících letech do přírodě blízkých opatření v krajině. Boj se suchem a zajištění pitné vody pro občany jsou naší prioritou,“ zdůraznil předseda vlády Babiš. Prohlásil také, že je cílem do čtyř let prodloužit splavnost o 20 kilometrů do Hodonína.

Ministerstvo životního prostředí financuje například nádrže na shromažďování srážkové vody využívané pro veřejnou potřebu, zelené střechy veřejných budov, vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť nebo úpravu koryt vodních toků protékajících obcí či různé vodní prvky protipovodňové ochrany jako bezpečnostní přelivy hrází, suché a polosuché poldry nebo vsakovací či retenční nádrže.

 

Scroll to Top