Investice SmVaK Ostrava v Havířově

Zhruba na 14 milionů korun vyjde modernizace infrastruktury pro dodávky pitné vody na pěti místech v Havířově. Jak informoval mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt, díky právě probíhajícím akcím bude zmodernizováno 1830 metrů vodovodního potrubí a související infrastruktury. Řada akcí bude v Havířově probíhat rovněž v roce 2020 – například v částech Podlesí, Bludovice a Prostřední Suchá.

Například dva a půl milionu korun si vyžádá výměna litinového potrubí z druhé poloviny šedesátých a počátku sedmdesátých let v ulicích Rodinná, U Mýta a Okrajová pod Bludovickým kopcem. Zde je důvodem rekonstrukce 445 metrů vodovodního řadu, který bude nově vybudován z vysokohustotního polyetylenu, vysoká poruchovost. Zhruba polovina bude položena bezvýkopovou metodou řízeného vrtání.

V části Životice bude za více než dva a půl milionu korun modernizován vodovodní řad v ulici Na Osinách. Zde je podle Síbrta důvodem investice nutnost četného odkalování současného ocelového potrubí kvůli přítomnosti železa tak, aby byly dodržovány požadované parametry pro kvalitu dodávané vody. Pracovat se bude také v havířovské části Bludovice v ulicích Strmá, Dělící a Těšínská.

V Prostřední Suché bude vyměněno 245 metrů ocelového vodovodního řadu z poloviny padesátých let minulého století za potrubí z vysokohustotního polyetylenu s vnějším ochranným pláštěm. Práce se nevyhnou ani centru Havířova v ulicích Osvoboditelů, Karvinská a J. Seiferta, kde dojde k rekonstrukci 422 metrů ocelových a litinových řadů z poloviny šedesátých let minulého století.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém regionu a patří mezi nejvýznamnější vodárenské firmy v České republice. „Investiční plán naší společnosti počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v oblastech, v nichž působíme. Za posledních deset let jsme investovali 5,3 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav – jen v roce 2019 to bude zhruba 230 milionů nad rámec 657 milionů korun do investic. V dlouhodobějším výhledu počítáme například v roce 2025 s investicemi až 850 milionů korun,“ sdělil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Scroll to Top