První bilance největšího vodohospodářského programu Lesů ČR

Již 14 vodohospodářských staveb za 51,2 milionu korun dokončily Lesy České republiky v programu Vracíme vodu lesu vyhlášenému letos v dubnu.  Jedná se o největší projekt v historii podniku, na nějž je vyčleněna miliarda korun.

„Naše úpravy drobných toků zmírní dlouhotrvající sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Proto obnovujeme nebo budujeme nové tůně, mokřady a rybníky, revitalizujeme koryta potoků, nádrže a meliorační kanály. Jakékoli opatření, které zlepší vodní bilanci, má smysl,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Ve středních Čechách například podnik obnovil vodní nádrž Všesoky nebo nádrž Dolní Čtvrtník na Benešovsku. V Pardubickém kraji zrekonstruoval Lovětínský rybník u Chrudimi. Na jihu Čech také vrátil Chřástalí potok do meandrujícího koryta. V Moravskoslezském kraji zase odbahnil vodní nádrž Sedlinka.

Lesy ČR spravují asi 38 tisíc kilometrů říček, bystřin, potoků, malých vodních nádrží a rybníků. Do konce roku má přírodě pomoci dalších 36 dokončených staveb, další se připravují.

Scroll to Top