Brabec: Díky dotační výzvě uspokojíme nejméně 130 obcí

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Prostředky poslouží ke zmírnění negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku zdrojů pitné vody a zlepšení kvality zdrojů podzemní a povrchové vody. Resort ministerstva životního prostředí částku uvolňuje na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

„Předběžný průzkum v obcích i osobní jednání zde na Jižní Moravě ukázaly, že obce a města mají skutečnou snahu a zájem řešit nedostatečnou dodávku a kvalitu pitné vody. Předpokládáme, že v této dotační výzvě budeme moci uspokojit minimálně 130 obcí. Peníze by měly stačit na výstavbu zhruba 260 kilometrů kanalizace, 100 kilometrů vodovodů a stavbu či modernizaci 45 čistíren. Pro desítky tisíc domácností to bude znamenat napojení na veřejnou vodovodní síť a řádné čištění odpadních vod,“ vysvětlil Brabec.

Ministr zdůraznil, že od roku 2014 ministerstvo investovalo do 660 vodohospodářských staveb z evropských i národních zdrojů 16,8 miliardy korun a po podpoře akcí souvisejících s dostupností a kvalitou vody je stále poptávka. Municipality mají na přípravu čas do konce listopadu, kdy Státní fond životního prostředí ČR spustí příjem žádostí.

Scroll to Top