Valdman k dalším dotacím pro boj se suchem

Ministerstvo životního prostředí uvolní 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží ke zmírnění dopadů sucha. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila na komentář ředitele fondu Petra Valdmana.

„Nastavení nové dotační výzvy přímo navazuje na podmínky poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dotace pomůže žadateli uhradit 63,75 % z celkových nákladů. Žádat je možné na dostavbu vodovodů a kanalizací buď samostatně, nebo v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské infrastruktury,“ sdělil Petr Valdman.

Dále upozornil, že dotace se netýká systémů domovních čistíren, které jsou průběžně podporovány v samostatných dotačních výzvách. „Stejně tak zůstává nadále otevřena i nabídka podpory na průzkum, vyhledávání a budování zdrojů pitné vody, kde dáváme důraz zejména na rychlá a méně nákladná opatření především v menších obcích. Od roku 2016 si na průzkum a posílení nebo nový zdroj pitné vody požádalo o dotaci téměř 411 obcí, což znamená téměř 200 tisíc lidí nově napojených na zdroje pitné vody. Zájem stále roste s tím, jak se v Česku prohlubují dopady sucha,“ doplnil Valdman.

Scroll to Top