První rok Tomana ve funkci

blank

Ochrana českých spotřebitelů před nekvalitním masem z dovozu i před dvojí kvalitou potravin, budování nových rybníků a dalších prvků, které pomáhají řešit nedostatek vody v krajině, boj s kůrovcovou kalamitou v lesích nebo zvládnutá nákaza afrického moru prasat. Takové úkoly během svého prvního roku v křesle ministra zemědělství řešil ministr Miroslav Toman.

„Hned od nástupu do úřadu jsme s kolegy museli řešit řadu problémů, které naše zemědělství i krajinu trápí. Tím nejzásadnějším je bezesporu nastupující klimatická změna a s ní související sucho. Jeho řešení je jednou z priorit ČSSD a je obsaženo i v programovém prohlášení vlády. Již v průběhu roku jsem veřejně vyhlásil, že do konce volebního období vybudujeme či obnovíme více než 1000 rybníků,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Součástí boje proti suchu je také rozvoj vodovodů a kanalizací. Ministerstvo zemědělství v této oblasti plánuje v následujících 10 letech investovat téměř 30 miliard do propojení vodárenských soustav a budování koncových vodovodů. Celkem tyto investice pomohou se zásobováním vodou pro 3,7 milionu obyvatel. S tím souvisí budování nových nádrží. V posledních dvou letech ministerstvo prosadilo na vládě stavbu dvou nových přehrad – Vlachovice a Kryry. V současnosti se také vykupují pozemky pod plánovanou přehradou Skalička, téměř všechny pozemky jsou vykoupeny pod vyprojektovaným vodním dílem Nové Heřminovy.

Po nástupu do funkce Toman otevřel také téma zavedení ústavní ochrany vody. „Zdroje pitné vody jsou natolik cenné, že je musíme chránit mnohem více než v minulosti. Chceme to zakotvit do Ústavy České republiky. Právě proto jsme se už před časem spojili s odborníky z Univerzity Karlovy, abychom měli k dispozici podrobný právní posudek, ze kterého budeme vycházet při správném nastavení zásad pro ochranu vody. Jsem rád, že tyto dlouhodobé snahy ministerstva zemědělství vzbudily zájem nejenom odborníků, ale i politiků, a to napříč politickým spektrem,“ řekl ministr Toman.

Scroll to Top