voda.tzb-info.cz: Zásobování pitnou vodou ve Vsetíně bez použití chemie

Příspěvek, který publikoval portál tzb-info.cz, popisuje přípravné procesy a činnosti, které směřují k postupnému přechodu na zásobování centra města Vsetín pitnou vodou bez použití dezinfekčních činidel na bázi chloru. Přípravná fáze na tento způsob provozování probíhá již rok. Přechod proběhne podle předem připraveného časového harmonogramu. Součástí je také prvotní posouzení, zda je vodovodní systém pro tento způsob provozování vhodný včetně ověření technického stavu vodárenských objektů. Bude také proveden řízený proplach vodovodní sítě a následný zvýšený monitoring vybraných ukazatelů jakosti vody ve vytipovaných místech. Více zde. 

Scroll to Top