Záměr betonárky Berger Beton bude muset projít EIA

Berger Beton plánuje na okraji Plzně vybudovat betonárku. Záměr musí projít komplexním posouzením vlivů stavby na životní prostředí. Rozhodl o tom krajský úřad, jehož zástupci uvedli, že projekt bude mít výrazné působení na životní prostředí. Ve stanovisku úřadu stojí, že z hlediska možných vlivů na životní prostředí lze považovat podstatné zvýšení spotřeby podzemních vod z nově plánovaných vrtaných studní.

„Nelze vyloučit, že navýšením odběru nedojde k negativnímu ovlivnění okolních vodních zdrojů. Realizací záměru dojde k navýšení intenzity nákladní dopravy, tedy budou produkovány emise z vyvolané dopravy a prachové emise z provozu zařízení. Dojde ke změně charakteru krajinného rázu,“ stojí ve vyjádření. Zástupce Berger Beton Jiří Spěváček zatím nechtěl stanovisko úřadu blíže komentovat. Výrobna by měla vzniknout nedaleko hráze nádrže v Českém údolí.

Dnes je využíván areál jako administrativní zázemí, jsou v něm opravárenské dílny a slouží také k uskladnění techniky. Proti projektu bojují obyvatelé z okolí, vedení Městského obvodu Plzeň 3 a zástupci magistrátu. Podle kritiků betonárka naruší krajinný ráz a může mít negativní vliv na zásobování vodou. Celková roční spotřeba na provoz areálu byla odhadnuta na více než pět tisíc metrů krychlových vody. Proces komplexního posouzení vlivů projektu na životní prostředí může trvat zhruba rok.

Scroll to Top