Valná hromada VHS Olomouc bude schvalovat rozdělení zisku

Valná hromada Vodohospodářské společnosti bude schvalovat 21. června 2019 rozdělení zisku za rok 2018. Z čistého zisku 21,89 milionu je určeno do fondu výstavby 20,39 milionu a do fondu odměn 1,5 milionu korun. Hlavní činností Vodohospodářské společnosti Olomouc je dohled nad řádným provozováním majetku nájemcem, kterým je Moravská vodárenská, a především jeho správa – zabezpečování koncepce a investice do jeho technického rozvoje.

„Vodohospodářská společnost Olomouc patří z hlediska vlastněného majetku k menším společnostem a ze stejného důvodu se naše investiční akce pohybují nejčastěji ve statisících a jednotkách milionů. Roční objem investic je 40 až 50 milionů korun. V roce 2018 se nám podařilo zrealizovat většinu z plánovaných staveb, které jsme měli zařazeny v plánu obnovy. Jednalo se o běžnou výměnu části vodovodních řadů a kanalizačních stok. Žádná z akcí nebyla rozpočtově v desítkách milionů. To bohužel vyžadovalo více investorské práce, protože malá hodnota zakázky neznamená malé problémy a zařizování. Investiční oddělení rovněž zajišťovalo projektové dokumentace a povolení pro stavební sezónu 2019,“ řekl v rozhovoru pro vodarenstvi.cz technický náměstek Jiří Kožušníček.

Společnost se také intenzivněji zabývá negativními dopady zemědělské a obecní činnosti spojenými s ochranou „kulturních“ rostlin a zpevněných prostranství a komunikací. „Všichni již bohužel bereme jako normální, že několikrát za vegetační období stříkáme pole, chodníky, železniční svršek, chemickými přípravky pro plevelům a zemědělci k tomu přidávají i postřiky určené k vyšším výnosům. Když se o tom před lety začalo hovořit, tak jsme byli „v klidu“, protože jsme to nikde neregistrovali, ale v současné době nacházíme ochranné látky nebo jejich metabolity skoro všude a trendy jsou narůstající. Nicméně logickým a rozumným řešením je omezit tento stav, protože ponechání toho, co se nyní praktikuje, nás zavede do neřešitelných situací. Dále zamořovat životní prostředí a soustředit se na budování drahých technologií úpravy nám připadá nepochopitelné. Bude zajímavé sledovat, co všechno se bude muset v této problematice odehrát, než nám dojde, že místo pozitiv nezarostlých cest a vyšších výnosů dochází k zamoření životního prostředí kolem nás a ve finále nám to život zkracuje a komplikuje,“ zdůraznil Kožušníček.

Scroll to Top