Vytrvalé srážky zvedají hladiny toků v Povodí Odry

Intenzivní srážky v Beskydech a Jeseníkách zvedají hladiny prozatím převážně menších vodních toků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.
Predikce počítají s tím, že v povodí Odry by mohlo spadnout do čtvrtečního poledne až 100 milimetrů srážek. Správce toků – státní podnik Povodí Odry – postupně aktualizuje na svých internetových stránkách prognózu průtoků, která vychází z prognózy srážek ČHMÚ v modelu ALADIN a byla vytvořena srážkoodtokovým modelem HYDROG.

Vzestupy hladin jsou pak prognózovány následovně:
V dílčím povodí horní Odry může při prognózovaném vývoji srážek dojít k dostoupení prvního stupně povodňové aktivity na Odře v Odrách a ve Svinově (při kulminaci okolo 150-200 m3/s, tj. přibližně jedno až dvouletý průtok), prvního stupně povodňové aktivity na Lubině v Petřvaldě.

V dílčím povodí Opavy se předpokládá překročení prvního stupně povodňové aktivity na Opavě v Karlovicích, v Krnově, v Opavě a druhého stupně povodňové aktivity v profilu Děhylov, prvního stupně povodňové aktivity na Opavici v Krnově a na Černém potoce v Mezině. Situaci je třeba monitorovat v lokalitách Úvalno, Skrochovice, Držkovice, Vávrovice a Kravaře.

Na Podolském potoku v Rýmařově a na Moravici v Břidličné a ve Valšově se předpokládá dosažení prvního stupně povodňové aktivity.

V dílčím povodí Ostravice se předpokládá při vzestupech hladin překročení prvního stupně povodňové aktivity na řece Morávka ve Vyšních Lhotách (při kulminaci 50 m3/s), na řece Ostravici ve Frýdku-Místku (při kulminaci kolem 180 m3/s, tj. přibližně dvouletý průtok), na řece Ostravici v Ostravě (při kulminaci 220 m3/s dne 23. 5.,  tj. dvouletý průtok).

Na Odře v Bohumíně se předpokládá dostoupení druhého stupně povodňové aktivity při kulminaci okolo 500 m3/s dne 23. 5., tj. dvouletý průtok.

V dílčím povodí Olše může dojít k přímému ohrožení zástavby dne 23. 5. v blízkosti Petrůvky v Petrovicích u Karviné a v Závadě. Předpokládá se dosažení druhého stupně povodňové aktivity na řece Olši ve Věřňovicích, a v Dětmarovicích dne 23. 5. (při kulminaci v těchto profilech na úrovni dvou až pětileté vody). Dosažení prvního stupně povodňové aktivity se předpokládá na řece Petrůvce v Zebrzydowicích a na Olši v Českém Těšíně při kulminaci na úrovni dvouleté vody dne 23. 5. Prvního stupně povodňové aktivity již bylo dosaženo na řece Olši v Jablunkově.

V dílčím povodí okrajových přítoků Odry je prognózováno překročení třetího stupně povodňové aktivity na řece Bělé v Jeseníku a v Mikulovicích z 22. na 23. 5. (cca Q10) a druhého stupně povodňové aktivity na Staříči v Lipové-lázních. Obdobnou situaci lze předpokládat i na Osoblaze.

Povodí Odry dále potvrzuje, že vzhledem k aktuálnímu nasycenému stavu povodí a možnosti výskytu místy vydatnějších přívalových srážek může dojít k rozvodnění menších toků a k ohrožení usedlostí ležících v blízkosti vodních koryt toků.

Hladiny údolních nádrží v povodí Odry se nyní nacházejí v zásobních prostorech, pouze na nádrži Žermanice je hladina vyšší z důvodu povolené mimořádné manipulace, avšak dochází k jejímu snižování na úroveň maximální zásobní hladiny. Další manipulace budou případně prováděny v závislosti na skutečně spadlých srážkách, přítocích do nádrží a další prognóze srážek.

Scroll to Top