Pardubice rozšiřují separaci odpadu

Po roce přibyly oranžové kontejnery určené výhradně na sběr jedlých olejů a tuků. Město tak v předstihu plní povinnost danou vyhláškou ministerstva životního prostředí zajistit od roku 2020 oddělený sběr použitých olejů a tuků z domácností. 

„Ještě před vydáním novely zákona jsme loni v březnu zahájili pilotní projekt sběru olejů na území sídliště Dubina. Projekt se osvědčil, prostřednictvím pěti kontejnerů se v průběhu roku sebralo 405 kilogramů olejů. Proto svozová společnost Služby města v průběhu dubna rozmístila dalších 20 nádob v různých částech města,“ řekla náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Zatím mohli lidé v Pardubicích odevzdávat jedlé oleje a tuky v uzavřených plastových nádobách pouze ve sběrných dvorech. To sice platí dále, ale navíc jim slouží 25 kontejnerů. Do nich se jedlé tuky ukládají v uzavřených nádobách. „Speciální kontejnery jsou umístěny většinou na místech společně s dalšími kontejnery na tříděný odpad, jako je papír, plasty nebo sklo. Barevně se ovšem liší, mají oranžovou barvu. Rozhodně do nich nepatří minerální oleje,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.

Například podle ředitele kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolky způsobují oleje a tuky v odpadní vodě velké problémy. „Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů, kde je města a obce přijímají,“ vysvětlil Tlolka.

Některá města jsou v tomto ohledu odpovědná a pomáhají problém řešit. Třeba Český Těšín v Moravskoslezském kraji na hranici s Polskem umístil do ulic kontejnery pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv. „Do kanalizace také v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit. My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“ doplnil Tlolka.

Scroll to Top