Moderní zakladatelé pražského vodárenství

Začátkem 20. století se Královské hlavní město Praha dočkalo stavby první moderní vodárny v Káraném. Za její realizací stojí řada dnes více či méně neznámých autorů, mezi které patří také Adolf Thiem, Emil Prinz nebo Alois Opatrný. I díky nim bylo možné ambiciózní projekt dokončit. Káranská vodárna letos slaví 115 výročí od uvedení do provozu.

Úpravna má 24 filtrů, které pocházejí z roku 1968. Prvních šest bylo inovováno před pěti lety. Vodohospodáři v Káraném také vyměnili původní ocelové potrubí za nerezové. Úpravna zásobuje pitnou vodou zhruba třetinu Prahy.

Káranská vodárna je rozdělena do dvou částí, které se liší způsobem výroby pitné vody. V prvním případě se jedná o využití přirozené infiltrace jizerské vody do štěrkopískových náplavů a její čerpání prostřednictvím vrtů podél Jizery. Druhý způsob je umělé obohacování podzemních zdrojů vody. Povrchová voda se po mechanickém předčištění vsakuje pomocí zasakovacích van do horninového prostředí, kde se zbaví organických látek a obohatí se o potřebné minerály.

O významných osobnostech pražského vodárenství se dozvíte více v textu Pražských vodovodů a kanalizací zde.

Scroll to Top