Metrostavu loni vzrostl čistý zisk

Skupině meziročně vzrostl čistý zisk více než čtyřnásobně na 743,2 milionu korun. Tržby se zvýšily o 12,5 procenta na 35,1 miliardy korun. Metrostav tvoří 55 firem, na výsledku se nejvíce podílela stavební společnost Metrostav, na kterou připadají více než tři pětiny tržeb. Na valné hromadě o tom informoval viceprezident skupiny František Kočí. Metrostav také realizuje řadu významných vodohospodářských staveb.

„Zhruba 60 procent výnosů skupiny realizujeme na českém stavebním trhu, který v loňském roce vykázal mírné oživení z pohledu objemů vypisovaných a realizovaných prací, a dokonce i cen. Metrostav se v loňském roce potýkal s projekty z minulosti za nepříznivé ceny a nulové, nebo dokonce záporné marže. Věříme, že v následujících letech budou hospodářské výsledky naší největší společnosti lepší,“ sdělil mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

V současnosti skupina modernizuje za 3,75 miliardy vodní dílo Gabčíkovo. Jedná o výměnu horních a dolních vrat, plnicích a prázdnících systémů, dynamické ochrany horních a dolních zhlaví, hydraulických systémů ovládání a řídicího systému. S dokončením se počítá na začátek roku 2022. Stavba je spolufinancována ze zdrojů EU částkou 123 milionů korun. „Za necelé tři roky musíme inovovat a modernizovat plavební komory Vodního díla Gabčíkovo tak, aby se při jeho průjezdu zvýšila bezpečnost i intenzita lodní dopravy,“ řekl Radek Liška, šéf týmu, který rekonstrukci provádí. Zadavatelem je státní podnik Vodohospodárska výstavba.

Společnost zvítězila v tendru díky nejnižší ceně. Obě komory byly ve špatném technickém stavu. O rekonstrukci se mluvilo na Slovensko čtyři roku. Vodní dílo Gabčíkovo bylo uvedeno do provozu v roce 1992 a ročně jím projede zhruba 15 tisíc plavidel.

VD Gabčíkovo 

V prosinci také Metrostav zahájil rozsáhlou modernizaci plavební komory na Štvanici. Díky nové nábřežní zdi navazující na Negrelliho viadukt budou mít lodě bezpečnější a pohodlnější zaplouvání do druhé nejvytíženější plavební komory v Praze. Jedná se o první vodocestný projekt spolufinancovaný Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy CEF v České republice, kdy společně s dalšími stavbami dojde ke zvýšení plavebních parametrů Vltavské vodní cesty do Prahy. Zakázku se stavebními náklady 132 milionů korun realizují Metrostav a EUROVIA. Investorem je Ředitelství vodních cest ČR.

 „Jsme rádi, že můžeme být účastni tak mimořádného projektu a přispět ke zlepšení podmínek splavnosti na jedné z našich páteřních řek. Při modernizaci horní a dolní rejdy na ostrově Štvanice budeme stavební práce provádět s maximálním ohledem na životní prostředí, obyvatele a uživatele ostrova, jakož i provozovatele lodní dopravy,“ řekl ředitel šesté divize Metrostavu, která se specializuje na vodní díla, Milan Veselský.

Vodní doprava v České republice je však limitována délkou splavných úseků. Ta činí 355 kilometrů. Výhodou je, že je plavební systém téměř vždy propojen s mořem. Zcela klíčovou roli sehrává Labe ústící do Severního moře. Údržba lodní dopravy, která dnes představuje procento všech nákladních přeprav v České republice, naopak patří v porovnání se silniční nebo železniční dopravou k těm jednodušším.

Scroll to Top