Kalina pro Profit: Egypt má potenciál pro dodavatele čistíren a úpraven vody

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Káhiře Pavel Kalina poskytl rozhovor ekonomickému magazínu Profit. Podle něj by měli být exportéři v zemi aktivnější. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila zejména na nový investiční zákon v severoafrické zemi a oblast vodního hospodářství.

„V době transformace ekonomiky, kterou v podstatě řídí Mezinárodní měnový fond, chybí Egyptu kapitál, ať z domácích, či zahraničních zdrojů. Vláda novým zákonem připravila pro investory velmi atraktivní podmínky. Příkladem je clo ve výši pouhých dvou procent, jestliže investor v rámci projektu doveze zařízení či technologii ze zahraničí. Nově má také investor právo založit, vlastnit, spravovat a likvidovat svůj projekt a převést peníze do zahraničí bez jakéhokoliv omezení či prodlení. Investor může najmout desetinu zaměstnanců ze zahraničí a po určité době může tento podíl dosáhnout až pětiny. Pokud investor začne vyrábět na jakémkoliv místě v Egyptě ve lhůtě do dvou let, získá 30 až 50 procent investičních nákladů zpět ve formě osvobození od daně. Zákon je uplatňován i mimo volné zóny a úřady si od něj hodně slibují. Ani do volných zón ovšem západní státy zatím moc neinvestují, na rozdíl od agilnějších zemí, jako je Čína nebo Rusko,“ vysvětlil na úvod Kalina.

Podle tvrzení portálu BusinessInfo.cz lze Egypt považovat za perspektivního partnera pro české firmy. „Země v tomto období zaznamenává solidní ekonomický růst. Pro rok 2019 je predikována meziroční změna HDP na úrovni 5,3 procenta. Příležitosti pro české exportéry se dají nalézt v mnoha oborech, které vycházejí z potřeb modernizace Egypta. Jedná se třeba o dopravní průmysl a s tím spojenou infrastrukturu. Jen do železniční sítě hodlá Egypt investovat do roku 2030 více než 11 miliard dolarů. Připravuje se výměna lokomotiv a vagonů, modernizace tramvajové sítě v Alexandrii a Káhiře, urychluje se výstavba silnic po celé zemi, nově se buduje v poušti metropole pro šest milionů lidí – nové administrativní hlavní město. Poptávka bude jistě po zařízení využitelném v přístavech a též po letištní a zabezpečovací technice. Plánuje se i výstavba šesti nových přístavů v Suezském kanále a modernizace a zvýšení kapacity dvaceti dvou egyptských letišť. To je samozřejmě jen stručný výčet. Velký potenciál je zde jistě i pro české dodavatele čistíren a úpraven vody, výrobce čerpadel, potrubí a armatur,“ řekl dále Kalina.

Výsledek obrázku pro kahira

Hlavní město Káhira

Zároveň však Kalina konstatoval, že ani dnes není Egypt českými firmami považovaný za investičně přitažlivý. Podle něj mezi českými podnikatelskými subjekty převládá jistá liknavost a pro své výraznější investiční aktivity se nejspíš rozhodnou až v dalších letech, kdy Egypt prokáže udržitelnost své hospodářské dynamiky. Magazín Profit se rovněž zajímal o nezbytné faktory či podmínky, které exportér musí dodržet, aby v zemi uspěl.

„Egypt má s EU podepsanou asociační dohodu, která zjednodušuje obchodní výměnu a má dopad na snižování cel. Pro většinu českých exportérů je nezbytné buď založit vlastní pobočku, nebo nalézt skutečně prověřeného egyptského zástupce, který musí být registrován v Rejstříku dovozců. Při vstupu na trh je nutné počítat s administrativně náročným schvalováním zboží či technologií egyptskými úřady. Země stále čelí nedostatku volně směnitelných valut, což se projevuje například tím, že pokud egyptský dovozce chce otevřít akreditiv, musí mít stoprocentní částku kontraktu hotově v bance,“ doplnil Kalina.

Několik českých, egyptských a izraelských expertů a zástupců firem také diskutovalo v Káhiře o dalším vývoji vodohospodářství ve své zemi v prosinci 2018. Zvlášť výjimečná byla podle médií účast izraelských diplomatů a expertů. K oficiálním mezinárodním setkáním dochází mezi oběma zeměmi i po 40 letech od posledního válečného Egypta a Izraele sporadicky. Česká strana může Egyptu nabídnout odborníky a firmy, kteří jsou připraveni předat informace, zkušenosti a poskytnout své služby a produkty státním a veřejným institucím, stejně tak jako soukromým egyptským společnostem. V zemi se také zvyšuje zájem o takzvaný smart water management. Egyptská vláda jej chce implementovat do nově budovaných měst.

Scroll to Top