Povodí Labe dokončí rekonstrukci Lesa Království

Modernizace začala před rokem. Náklady dosáhnou necelých 30 milionů korun. V době vzniku bylo dílo největším v Československu a tvoří jednu ze dvou přehrad na řece Labi. Brzy oslaví sto let.

„Nejedná se o rekonstrukci přehradní hráze, ale přilehlých objektů. Vše probíhá ve spolupráci s památkáři,“ uvedla mluvčí povodí Hana Bendová. Kompletně opravené a průjezdové jsou obě brány na hrázi, věže mají také nové střechy v souladu s požadavky památkářů. „V uplynulých letech prošla kompletní rekonstrukcí i elektrárna, kam jsme usadili dvě nové Francisovy turbíny každou o výkonu jeden MW,“ řekl bezpečnostní technik Michal Petr.

Povodí Labe sem na podzim rovněž uložilo časovou schránku. Do ní bylo umístěno několik dokumentů, jež vypovídají o současné rekonstrukci přehrady a podniku Povodí Labe. Jedná se například o fotografie porovnávající podobu domu hrázného a průjezdových bran před 100 lety a dnes, fotografie dokumentující nízký stav vody v přehradě na konci léta 2018, výtisk výroční zprávy za rok 2017 a dopis generálního ředitele.

V dopise je také zdůrazněn přínos přehrady v období povodní a sucha. K písemným dokumentům vodohospodáři přidali pamětní mince, které Povodí Labe vydalo v roce 2016 k výročí 100 let od dokončení přehrady Labská, 100 let od katastrofy na Bílé Desné a 50 let od vzniku podniků Povodí. Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavěná v roce 1920. Leží čtyři kilometry nad Dvorem Králové nad Labem. Přehrada je unikátní estetickým stavebním provedením. V současnosti je díky své jedinečnosti vyhledávaným cílem turistů. Od 1. července 2010 je národní kulturní památkou.

Scroll to Top