GREEN PROJECT zmodernizuje protipovodňová opatření na Malé Straně v Praze

blank

Metropole zná vítěze veřejné zakázky Opravy protipovodňových opatření na ochranu hlavního města Prahy, linie Malá Strana, Kampa. Je jím GREEN PROJECT. Konečná hodnota zakázky činí přes 11 milionů.

Na Malé Straně v historickém centru města jde o odstranění nedostatků technického stavu staveb protipovodňové ochrany v úseku protipovodňové linie na Kampě. Primárně se jedná o výměnu části kamenných dosedacích prahů, které v současné době ohrožují protipovodňovou funkci systému, za prahy ocelové.

Praha dlouhodobě nezvládá nárazové lijáky. Město již dříve uvedlo, že za to může výstavba v okolí, kvůli které se přívalová voda nemá, kam vsakovat. Řešením by také mohlo být prodloužení koryta Botiče nebo vybudování přírodní nádrže poblíž pražských Křeslic. Plošná povodňová pohotovost naposled v Praze platila v roce 2013. Kromě počasí je zde podle Prahy další zásadní problém v podobě rychle se rozvíjejících středočeských měst v okolí.

Za zaplavování pražských ulic a domů nesou část odpovědnosti i Říčany, od kterých vedou toky do Prahy. Proto také připravují řadu opatření. Jedním z nich je vytažení potoka na povrch, aby nad ním měli větší kontrolu. Druhým je realizace povodňového parku, kam by se v případě povodní mohla rozlít voda. Při silných deštích by mohla v blízkosti Říčan vzniknout i dočasná jezera díky suchým poldrům, které chtějí samosprávy vybudovat pod Pražským okruhem.

Společnost GREEN PROJECT je předním dodavatelem služeb v oblasti zahradní architektury a péče o zeleň. V oblasti zahradní architektury působí od roku 2003. Dále provádí veškeré služby v oblasti jednorázové i pravidelné údržby zeleně, jak na soukromých zahradách, tak i v komerčních areálech a ve veřejném prostoru. Zajišťuje také údržbu interiérové zeleně. Pro komerční areály realizuje zimní údržbu zpevněných ploch.

Scroll to Top