Spotřebitelské ceny v dubnu zpomalily růst na 2,8 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 2,8 procenta z březnových tří procent. Podražily bydlení nebo některé potraviny, naopak zlevnily alkohol či cukr. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 procenta. Vodné a stočné se zvýšilo o 2,6 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad.

Z podrobné analýzy stanovených cen z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze podle SOVAK ČR konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2018 činí 3,2 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení je možné označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2018 pohybovala na úrovni 2,1 %.

„Případné vyšší nárůsty byly v některých případech vyvolány především čerpáním dotací a podmínkou čerpání ze strany Operačního programu Životní prostředí na finanční udržitelnost realizovaných projektů výstavby a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.

K dalším faktorům ovlivňujícím výši plateb za vodné a stočné patří meziroční skokové navýšení cen energií, dále růst cen chemikálií či provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce infrastruktury. Vodárenské společnosti také musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Výpočet ceny pro vodné a stočné se v ČR řídí zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou číslo 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami.

SOVAK ČR zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se rovněž stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně také probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v České republice.

Scroll to Top