Dětská publikace SOVAK ČR na Dni Země v Kopřivnici

SOVAK ČR se stal partnerem Dne Země v Kopřivnici a poskytnul organizátorům akce 10 naučných knížek Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody. Kniha napsaná německými autorkami Brittou Bögerovou a Stefanií Saghriovou  si klade za cíl předat dětem zábavnou formou základní poznatky o významu vody, o koloběhu vody, o hygieně pitných a rekreačních vod a čištění odpadních vod. V českém překladu knihu vydal Státní zdravotní ústav ve spolupráci se SOVAK ČR a dalšími partnery. Knihy bylo možné vyhrát v kopřivnické ekologiádě – soutěži kopřivnických škol probíhající během Dne Země.

Pátek 26. dubna patřil v Kopřivnici oslavám Dne Země a program se zaměřil na téma „VODA KOLEM NÁS“. Celodenní akce proběhla v režii kopřivnické radnice a Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje od sedmi rána do sedmi hodin večer v sadu Dr. Edvarda Beneše. Dopolední část byla vyhrazena především pro děti z místních škol a školek, odpolední pak pro širokou veřejnost. Žáci základních škol se zúčastnili již druhého ročníku kopřivnické ekologiády – soutěže škol.

Menší děti se během doprovodného programu mohly zúčastnit například prohlídky čistírny odpadních vod, kterou jim umožnila společnost SmVaK Ostrava. Dále v průběhu akce probíhaly přednášky k tématu voda či interaktivní vystoupení Smokemana, odpadový kabaret, divadlo fyziky, pokusy s vodou, „stezka kapky vody“ a další stanoviště věnované životnímu prostředí a ochraně přírody. Den Země završil v podvečer koncert místní Lo Hrůzové a kapely Logarytmy.

Scroll to Top