Česko-dánské dny vody 2019 pohledem SOVAK ČR

Ve dnech 18. – 20. března 2019 pořádalo Velvyslanectví Dánského království Česko-dánské dny vody 2019. Cílem je otevřít dialog mezi českými a dánskými subjekty o snižování spotřeby vody a dalších vodohospodářských výzvách v průmyslové výrobě, ale i veřejném sektoru. Akce přispěla k rozvoji další spolupráce mezi českými a dánskými institucemi a firmami. Zúčastnili se jich zástupci několika dánských subjektů společně s představitelem Skupiny dánské vodárenské technologie (Danish Water Technology Group). Ta sdružuje více než 60 dánských společností, které nabízí řešení v oblasti vodního hospodářství. Portál vodárenství.cz byl mediálním partnerem akce. 

Hlavní přínos Česko-dánských dní vody pro české subjekty
– Získání informací od předních dánských firem o tom, jak lépe hospodařit s vodou a související elektrickou energií
– Navázat vztahy s předními dánskými firmami, které rozvíjí dlouhodobě udržitelná a energeticky účinná řešení zohledňující vysoké nároky na kvalitu, energetickou a nákladovou efektivitu

Proč o hospodaření s vodou hovořit s Dánskem?
Vodohospodářské technologie jsou jednou z dánských předních kompetencí. Dánsko rozvíjí dlouhodobě udržitelná a energeticky účinná řešení zohledňující vysoké nároky na kvalitu, energetickou a nákladovou efektivitu.

Jaké dánské společnosti se zúčastnily Česko-dánských dní vody 2019?
 – Danfoss (pobočka v Praze)
– DANWELL
– DHI  (pobočka v Praze)
– Grundfos (pobočka v Olomouci)
– Hexa-Cover
– Kamstrup
– Liqflow
– Westcome Heat Exchangers
– BWT HOH

Více k akci zde. 

Scroll to Top