Povodí Odry zastavilo převod vody žermanickým přivaděčem

Kvůli rekonstrukci přivaděče vody z Vyšních Lhot do Žermanic do konce roku 2019 nebude možné převádět vodu z povodí Morávky a tím nadlepšovat přítoky do nádrže Žermanice, která je zásobárnou pro dodávky průmyslovým odběratelům. Povodí Odry se na to připravovalo od začátku roku a v souvislosti s povolenou mimořádnou manipulací akumulovalo vodu z tajícího sněhu v přehradách Morávka, Žermanice i Olešná a připravilo změnu pravidel spolupráce nádrží po dobu opravy přivaděče.

„Musíme se připravit na všechny varianty počasí. Před zahájením vlastních bouracích a stavebních prací jsme přivaděčem převedli maximální množství vody do vodního díla Žermanice, abychom se předzásobili. Ve spolupráci s ČVUT Praha jsme také navrhli úpravu spolupráce mezi jednotlivými zdroji ve vodohospodářské soustavě a ověřili si pravděpodobnost jednotlivých scénářů vývoje situace v průběhu roku. Dodávky pro průmysl nebudou při opravě přivaděče ohroženy, bude to však vyžadovat častější spolupráci vodních zdrojů,“ informoval technický ředitel státního podniku Petr Březina.

Samotný přivaděč tvoří umělé koryto vybudované v letech 1953-1958. Slouží ke gravitačnímu převodu vody z povodí řeky Morávky od jezu ve Vyšních Lhotách do povodí řeky Lučiny, která je přítokem do údolní nádrže Žermanice. Technický stav přivaděče se vlivem postupujících let zhoršuje. V rámci strategie státního podniku Povodí Odry a plánu dlouhodobých oprav bylo rozhodnuto o přípravě akce směřující k nápravě nevyhovujícího stavu.

Podnik působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top