Odstartovala rekreační sezóna na Baťově kanále

Zahájení doprovázelo odemčení vodní cesty a zahájení komorování. V uplynulých měsících Povodí Moravy dokončilo opravy Baťova kanálu v úseku mezi Huštěnovicemi a Babicemi. V prosinci tomu také bylo 80 let od otevření kanálu. První cestu vykonal motorový člun s vlečnou lodí. Posádka měla za úkol dovézt dvě stě tun ratíškovického lignitu.

„Velmi mě těší, že jsme dokončili rekonstrukci dalšího úseku Baťova kanálu mezi Huštěnovicemi a Babicemi na Uherskohradišťsku. Zpevnění břehů tam vyšlo na více než 13 milionů korun. V průběhu plavební sezóny 2019 proto nebudeme muset realizovat žádné stavební práce, které by omezovaly provoz na vodní cestě. Další opravy břehového opevnění za 75 milionů korun, které bychom rádi provedli v následujících letech, nyní připravujeme mezi Veselím nad Moravou a obcí Vnorovy na Hodonínsku,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Významnou úlohou Povodí Moravy je rovněž údržba a zajišťování provozuschopnosti kanálu. „Před zahájením hlavní sezóny jsme ještě provedli standardní předsezónní práce, jako je čištění rejd plavebních komor, údržby a seřízení jejich technologií. Bez oprav a přípravných prací by se plavba na Baťově kanále neobešla, proto tyto práce s náklady v řádech milionů korun ročně financujeme z vlastních zdrojů podniku,“ řekl Gargulák.

Historická stopa Tomáše Bati

Myšlenka regulace řeky Moravy znovu ožila kolem roku 1927 a zaujala velkoprůmyslníka Tomáše Baťu. Po jeho smrti se nápadu a realizace ujal Jan Antonín Baťa. Pro rodinnou firmu měly totiž regulace toku a výstavba kanálu velké obchodní a logistické výhody. Stavba proběhla v letech 1934 až 1938 a celková délka plavební trasy byla 51,8 kilometru. Kanál mohly využívat nákladní čluny o nosnosti 150 tun a lodě musely proplouvat 14 plavebními komorami. Mimo ně byly také vybudovány zvedací železniční mosty nebo jezy s automatickou regulací výšky hladiny ve zdrži. Část těchto vymožeností byla zničena za druhé světové války.

Brzy po druhé světové válce byly znárodněny Baťovy závody a nákladní lodní přeprava byla pro nerentabilnost ukončena na počátku šedesátých let. Až v polovině devadesátých let se objevily snahy o znovuzprovoznění kanálu pro turistické využití. Iniciativu přebrala Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu, jejíž aktivity směřovaly ke zpřístupnění této přírodní a technické památky. Významným krokem byla podpora soukromých půjčoven lodí, bez nichž si dnes lze turistický ruch na této vodní cestě jen stěží představit.

Obecně prospěšná společnost Baťův kanál, která se podílí na organizaci provozu, provozuje informační centrum a podporuje podnikatele, jejichž aktivity souvisejí s rozvojem turistického ruchu podél kanálu, vznikla v roce 2002, a zejména díky ní je dnes Baťův kanál uznávanou turistickou vodní cestou.

Scroll to Top