Beskydská stavební zmodernizuje čistírnu v Sanatoriu Jablunkov

Akce bude zahrnovat kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod spočívající ve změně technologie čištění z biologického filtru na technologii s aktivací. Součástí bude také nová aktivační nádrž.

Léčebna dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, které je akciovou společností založenou Moravskoslezským krajem, prošla od ledna do srpna 2015 rozsáhlou přestavbou za dvacet milionů korun. Akce byla finančně podpořena z Programu implementace švýcarsko–české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Výše dotace činí 85 % uznatelných nákladů, zbývajících 15 % uhradilo Sanatorium Jablunkov z vlastních zdrojů.

Beskydská stavební vznikla v roce 1992 a současná působnost třinecké firmy je převážně na území Moravskoslezského kraje s příležitostnou expanzí do okolních regionů. Společnost svou stavební činnost zaměřuje na zakázky v oboru pozemního stavitelství, zejména stavby na klíč v pozici vyššího dodavatele.

Zákazníky společnosti Beskydská stavební jsou státní instituce, především města, obce, krajské, školské, zdravotnické instituce a občanské organizace a v soukromém sektoru jsou pak dominantním zákazníkem Třinecké železárny. Firmu tvoří devět výrobních středisek, z čehož jsou čtyři střediska hlavní stavební výroby a pět středisek pomocné stavební výroby. Kromě Třince má také odloučené pracoviště ve Frýdku-Místku a Ostravě.

Scroll to Top