Praha: Hostivařská přehrada má nový velín

Přehrada je nejvýznamnější vodní plochou na území Prahy, která má zásadní význam v ochraně jihovýchodní části města před povodněmi. Pražané ji také využívají pro odpočinek a rekreaci. Vodní dílo bylo zprovozněno v roce 1963. Nový velín poskytne zázemí obsluze a zároveň prostor pro uskladnění techniky nutné pro údržbu.

Velín zkvalitní zázemí technickobezpečnostního dozoru nad vodním dílem, jako jsou pozorování a měření provozních veličin. Údržba také zahrnuje péči o břehové porosty nádrže, sekání přilehlých luk i likvidaci černých skládek. Celkové náklady prací se vyšplhaly na 5,6 milionu korun.

„Pro hlavní město Praha je prioritou zajištění maximální bezpečnosti a funkčnosti Hostivařské přehrady jako důležitého protipovodňového prvku na území Prahy. Nyní se podařilo vybudovat moderní zázemí pro obsluhu přehrady a dále připravujeme také nový dodatkový bezpečnostní přeliv, který dále zvýší ochranu hráze,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Praha bude investovat i do dalších protipovodňových opatření

Metropole se obává dalších povodní. Od posledních záplav sice uplynulo téměř šest let, ale podle znalců může velká voda kdykoli udeřit znovu. V současnosti chrání hlavní město necelých dvacet kilometrů pevné a mobilní hráze.

„Nejdříve dojde k prodloužení linie na Františku a na Výtoni, v budoucnu by měla vzniknout protipovodňová opatření v Trojské kotlině,“ uvedl před několika týdny Hlubuček. V letech 2002 a 2013 poškodila velká voda také zoologickou zahradu. Zatím však nebyly dokončeny studie, jak a kde Trojskou kotlinu ochránit. Byla ale postavena čistírna, která způsobuje vyšší vzedmutí vody v kotlině.

Scroll to Top