Stovky lidí protestovaly proti rozšiřování dolu Turów

Poklidné akce v Hrádku nad Nisou se zúčastnili kromě Čechů také Poláci a Němci. Obávají se ztráty vody i nepříznivého vlivu na klima. Na Trojmezí, kde se setkávají hranice tří států, účastníci symbolicky vytvořili lidský řetěz. Součástí programu bylo také podepisování dopisu pro polskou vládu, ve kterém zdůraznili, aby se chovala jako dobrý soused a neničila krajinu a životní prostředí.

„Lidé se samozřejmě obávají ztráty podzemní vody v důsledku prohloubení dolu, jelikož to by vedlo k poškození života každého, kdo v tomto regionu žije. Proto se snažíme upozornit na tento problém a řešit ho, dokud je čas,“ vysvětlila Šárka Soukupová z místního sdružení Chráníme vodu.

Starostu Hrádku nad Nisou Josefa Horinku potěšilo, že se do protestu zapojili také lidé z Polska. Zároveň však přiznal, že je v problematice těžké najít na polské straně významného spojence. Připomínky chce podat i Liberecký kraj. „Hlavně chceme, aby se majitel dolu a elektrárny, což je polský stát, přestal tvářit, že emise, jak z dolu, tak i elektrárny končí na hranicích a že vliv elektrárny a dolu končí na hranicích,“ uvedl hejtman kraje Martin Půta.

V souvislosti se ztrátou podzemní vody je nejohroženější část Hrádku nad Nisou-Uhelná. Čeští geologové se obávají až osmdesátimetrového prohloubení dolu pod úroveň hladiny moře. K poklesu hladiny podzemní vody však na českém území došlo už v 80. letech. Poláci ale ve studii uvedli, že rozšíření bude mít jen minimální dopady na českou vodu či ovzduší. Češi počítají s mnohem výraznějšími dopady, než připouštějí Poláci.

Studie si také nechaly vypracovat vodárenské společnosti na severu Čech. Ty počítají s opatřeními za více než dvě miliardy korun, které obsahují například prodloužení vodovodů, rekonstrukce úpraven vody či zkapacitnění čistíren. Česká vláda již v souvislosti s ochranou vodních zdrojů v severních Čechách kvůli rozšiřování dolu vyčlenila 60 milionů. Dnes se dobývací prostor nachází kilometr od hranice. Po rozšíření to má být jen 300 metrů.

Scroll to Top