Společnost FRAENKISCHE CZ vykázala čistý obrat 2,36 miliardy

Firma obrat vykázala za finanční rok končící 30. dubna 2018. Výsledek hospodaření po zdanění činil 126,71 milionu korun. Tržby meziročně vzrostly o 15,4 %.

Výrobce plastového potrubí ve výroční zprávě uvedl, že v období 2018/2019 plánuje obdobný objem tržeb, což mu umožňují dlouhodobé kontrakty. FRÄNKISCHE vyvíjí, vyrábí a prodává trubky, šachty a systémové komponenty z plastů a kovů. Historie sahá až do roku 1906 a dlouhodobě je předním dodavatelem na trhu. V současnosti má výrobní a obchodní pobočky ve více než 15 zemích.

Scroll to Top