Zdravotní ústav v Ostravě nabízí chemický a mikrobiologický rozbor vody ze studní

Zájemci se mohou dozvědět, zda užívání vody ze studny nepředstavuje zvýšené zdravotní riziko. V laboratoři ze vzorku v čisté půllitrové plastové lahvi odborníci zjistí množství amonných iontů, dusičnanů, nebo tvrdost vody. Za chemický rozbor zaplatí 300 korun a za mikrobiologický rozbor 350 korun. Výhodné ceny platí do konce května.

Kvalita vody se ve studních mění i v závislosti na klimatických faktorech. Při tání sněhu či povodních nebo suchu je proto nutné zkontrolovat, jakou vodu z nich pijeme. Odpovědná péče pomůže předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být přítomny. Na vodě ze studní je závislých zhruba 10 % obyvatel České republiky. Kvůli výskytu bakterií fekálního původu mohou být postiženy střevními či zažívacími komplikacemi děti a citlivější osoby.

Podle vodohospodářů je při prvním rozboru kvality vody v individuálním zdroji vhodné analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o významných parametrech. Při dalších analýzách je obvykle dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si účinnost přijatých opatření.

Scroll to Top