Velký zájem o Den otevřených dveří ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil statistiky návštěvnosti Dne otevřených dveří při Světovém dnu vody a Světovém meteorologickým dnu. Během oslav ústav přivítal více než 3200 návštěvníků. To je o 200 více než v předchozím roce. Veřejnost mohla navštívit 30 různých pracovišť napříč republikou. Lidé tak mohli zavítat i na profesionální meteorologické stanice a observatoře.

„Při prohlídkách zaměstnanci seznamovali veřejnost s širokým spektrem činností ústavu z oblastí meteorologie, klimatologie, hydrologie a kvality ovzduší. Velký zájem byl o sledování posunu růstových fází rostlin nebo o metody sledování znečištění v povrchových a podzemních vodách. Na místě byly ukázky historických i nejmodernějších měřicích přístrojů,“ sdělil jeden z pořadatelů akce Daniel Kurka.

V pražských Komořanech si mohli lidé prohlédnout mobilní hydrometeorologickou soupravu OBLAK. Díky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR mohli návštěvníci rovněž navštívit profesionální meteorologickou stanici na Milešovce.

ČHMÚ vylepšil předpovědní model Aladin pro Českou republiku

Statistiky výsledků nového nastavení ukazují významné zlepšení předpovědí proti předchozí verzi. Numerický model sice stále počítá předpověď na následující tři dny, ale nyní už na výpočetní síti se čtyřikrát více body. Změn oproti předchozí verzi je však podle ČHMÚ více.

„V každém horizontálním směru se krok modelu zvýšil. Bylo také zachováno 87 vertikálních hladin. Co se významně vylepšilo, je detailnější zpracování topografie. V dřívější verzi byl terén více zhlazen právě vlivem hrubšího rozlišení 4,7 kilometru. Některé horské polohy tak byly nižší, než je skutečnost. Nyní je možné počítat s jemnější orografií, od které si slibujeme přesnější předpovědi nejen pro české hory nebo údolí, ale obecně zlepšení výsledků pro celou oblast střední Evropy,“ vysvětlili meteorologové na portálu chmu.cz.

Změna je možná díky instalaci nového superpočítače z roku 2018. Navýšená výpočetní kapacita nově umožňuje nejen počítat na hustší síti bodů, ale zároveň lze použít složitější a výpočetně náročnější metody. Nová provozní verze modelu zúročuje předchozí investice do vývoje celého systému.

„Samotná příprava na tak podstatnou změnu, která se týká nejen vědeckého obsahu modelu jako takového, ale i nutných technických úprav, probíhala zhruba rok při současném zajištění produktů pro velké množství odběratelů dat, kteří výstupy numerického modelu používají,“ uvedla vedoucí vývojového týmu Radmila Brožková.

Scroll to Top