Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 2019 se blíží, vodarenstvi.cz partnerem

10. – 12. dubna 2019 se koná v Rychnově nad Kněžnou 6. ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi. Hlavním tématem jsou Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu.

„V přednáškách, které zazní v letošním ročníku, se během prvního dne konference setkáme s praktickými výstupy obnovy jímacích území, včetně ukázek zcela nových technologií při jejich regeneraci. Druhý den konference bude věnován problematice oblastí zdrojů pro lidskou spotřebu, tedy území, kde se podzemní voda tvoří a akumuluje, odolávajíc více či méně úspěšně antropogennímu tlaku. Téma mimořádně aktuální za situace, kdy na jedné straně ubývá podzemní vody, ať již v důsledku nižších srážkových úhrnů, nebo stále častější zástavby v extravilánu, v důsledku kůrovcové kalamity spojené s odlesňováním infiltračních území, na druhé straně se nám pesticidy, farmaka a jiné polutanty dostávají do hlubších zdrojů podzemní vody,“ uvedli za pořadatele akce zástupci STUDIO AXIS.

Součástí akce bude společenský večer k 25. výročí založení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a exkurze do východočeských lokalit. Odbornými garanty konference jsou Svatopluk Šeda, Josef Vojtěch Datel a Jan Uhlík. Záštitu převzaly SOVAK a ČAH. Konferenci pořádají společně Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, FINGEO a STUDIO AXIS.

Scroll to Top