Zdražení vody v Blatné

S vyšším vodným i stočným musejí počítat obyvatelé Blatné. Od 1. dubna za kubík vody zaplatí 76,74 korun. Doposud lidé platili 74,26 korun. Informoval o tom Strakonický deník.

Vodné zdraží o 1,80 korun na 45,67 korun a stočné o 0,36 koruny na 31,07 koruny. Tříčlenná rodina si tak ročně připlatí zhruba 150 korun. Místostarosta Pavel Ounický poznamenal, že Blatná má ve srovnání s ostatními městy cenu pod jihočeským průměrem. Část peněz směřuje do fondu obnovy vodovodů a kanalizací. „Město je vlastníkem vodovodní a kanalizační sítě. Máme stálý plán na modernizaci a podle zákona musíme mít rezervy na obnovu kanalizačních sítí,“ vysvětlil důvody zdražování místostarosta. V současnosti Blatná plánuje realizaci nové čistírny odpadních vod.

Vodovodní síť ve městě provozuje společnost ČEVAK, která se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

 

Scroll to Top