Karlovarský kraj přispěje na vodohospodářské akce 11 miliony

Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské akce v regionu. Obce a města tak díky těmto prostředkům mohou rozšiřovat vodovody, dostavět kanalizace i čistírny odpadních vod. Loni hejtmanství takto alokovalo 10,5 milionu.

„Tento dotační titul byl zřízen za účelem podpory drobných vodohospodářských akcí v obcích do dvou tisíc obyvatel. Jedním z důvodů bylo to, že tyto obce nemohou dosáhnout na podporu z evropských a národních zdrojů. V dotačních programech jsou preferovány daleko rozsáhlejší projekty ve větších obcích a městech,“ vysvětlil loni radní pro životní prostředí, zemědělství a energetiku Karel Jakobec.

V roce 2018 kraj podpořil například výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizační stoky v Černavě na Karlovarsku. Cílem bylo zajistit čištění odpadních vod z rodinných domů a z hostince v Rájci. Dále se krajské dotace dočkala výměna vodovodního řadu v Krásně na Sokolovsku. Potrubí je za hranicí životnosti a v posledních letech zde bylo zaznamenáno velké množství poruch. Rekonstrukce zlepší kvalitu pitné vody a eliminuje náklady na pravidelné opravy.

Scroll to Top