Stotisícová pokuta za nedodržování provozního řádu čistírny odpadních vod

Inspektoři z České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod v Praze potrestali pokutou sto tisíc korun společnost PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby. Porušila zákon o vodách. Při fungování ČOV Kyšice nedodržovala provozní řád. Neprováděla test sedimentace, nevedla provozní záznamy ani provozní deník, neměla zpracovaný místní havarijní plán. Pokuta je pravomocná.

„V květnu loňského roku jsme přijali telefonické oznámení o úhynu ryb v Pivovarském rybníku v Unhošti a o vizuálně zhoršeném odtoku z ČOV Kyšice. Na základě tohoto oznámení jsme provedli za přítomnosti provozovatele čistírny místní šetření a zjistili, že se už delší dobu nalézá v havarijním stavu,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze Václav Beroušek.

Inspekce provedla kontrolu zařízení ČOV Kyšice v době havarijního stavu. Předložen jí byl provozní řád, který byl zpracován v roce 2003 a na základě požadavku ČIŽP v roce 2009 novelizován. „Aktualizována byla ale pouze důležitá telefonní čísla a technologické schéma čistírny. Jiná aktualizace neproběhla, přestože tento požadavek vyplynul z kontroly inspekce v květnu 2017,“ doplnil Beroušek.

Scroll to Top