Pokuta 116 tisíc za porušení zákona o vodách

Společnost ZAPA beton obdržela pokutu od České inspekce životního prostředí z oddělení ochrany vod v Brně. Firma odebrala bez povolení k nakládání s vodami 1658 kubíků podzemní vody ze studny umístěné v katastrálním území Mušov pro potřeby betonárny v Dolních Dunajovicích. Sankce je pravomocná.

Kontrola proběhla v listopadu loňského roku a inspektoři se během ní zaměřili na nakládání se závadnými látkami a na vodní hospodářství. „Zjistili jsme, že pro potřebu betonárny, výrobu betonu a v malé míře pro sociální účely, byla podzemní voda odebírána z vlastní studny. Rozhodnutím Městského úřadu Pohořelice bylo společnosti povoleno odebírat množství 480 kubíků za měsíc a 5 800 kubíků za rok. Ze studny však bylo nedovoleně odebráno nad rámec povolení celkem 1658 kubíků podzemní vody,“ sdělil ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Tomáš Augustin.

Scroll to Top