Povodí Moravy: Voda ve nádržích může letos sehrát klíčovou úlohu

S následky loňského sucha se podle vodohospodářů z Povodí Moravy nejpomaleji vyrovnávala přehrada Vír, která byla ještě loni v listopadu zaplněná z 39 %. Díky příznivému průběhu tání sněhové pokrývky se podařilo i tuto nádrž zcela naplnit. Zvlášť během posledního víkendu stoupaly hladiny vodních toků při oblevě a srážkách.

„Nejvíce stoupla hladina Moravy, a to až o 100 centimetrů, u ostatních toků vzestupy nepřesahovaly 10 až 35 centimetrů. Ve třech profilech hladina dosáhla úrovně 1. SPA, a to pod Vodním díle Karolinka, na Svratce v Dalečíně a Loučce ve Skryjích. Zvýšené průtoky jsme využili při plnění vodních nádrží, které se nám ve většině případů již podařilo naplnit. Zásoby vody, kterých se nám podařilo docílit, budou představovat naprosto klíčovou úlohu, pokud bude letošní rok podobný jako předchozí roky,“ vysvětlil ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Podle Povodí Moravy jsou v současnosti plná ta vodní díla, která zásobují obyvatelstvo pitnou vodou. Jedná se například o Mostiště, Vranov, Slušovice, Karolinku, Bojkovice nebo Ludkovice. Významné množství vody zajistila v uplynulých dnech lužním lesům v oboře Soutok vodní nádrž Nové Mlýny, a to jako preventivní opatření proti suchu s ohledem na jejich kritický stav.

„Objem vody vypuštěné z Nových Mlýnů při povodňování lužních lesů představoval 28 milionů kubíků vody. Došlo tak k navýšení průtoků v Dyji pod nádrží a následné napuštění jednotlivých nápustných kanálů obory pro faunu a flóru v této oblasti. Vodou z nádrže tak bylo možné doplnit mokřady, tůně, terénní deprese a drobné toky v oboře,“ popsal přínos provedeného opatření Tůma, podle kterého na území povodí Moravy a Dyje dochází k pozvolnému odtávání sněhové pokrývky.

Scroll to Top