ČEZ snížil spotřebu vody

Spotřeba pitné vody v jaderných, klasických a vodních elektrárnách ČEZ loni meziročně klesla o 11 procent. Oproti roku 2001 se jedná o snížení o 65 %. Výrobní provozy společnosti v roce 2018 odebraly celkem 335 tisíc kubíků vody.

„Cena vody, a to nejen v absolutním finančním vyjádření, stále roste. Jako energetici si velice dobře uvědomujeme, o jak klíčovou vstupní surovinu pro výrobu se jedná. Optimalizaci spotřeby vody a neustálému hledání úspor v této oblasti průběžně věnujeme velké úsilí,“ řekla k vývoji členka představenstva a ředitelka divize správy ČEZ Michaela Chaloupková.

ČEZ v posledních letech pociťuje problémy se suchem zejména na elektrárnách

„Pokud bychom uvažovali povrchovou (technologickou) vodu v jaderných a klasických elektrárnách, od roku 2001 poklesla její spotřeba o 3,8 %, z 153,6 milionu kubíků na loňských 147,8 milionu kubíků. Celkově na výrobu elektrické energie a tepla spotřebují výrobní zdroje Skupiny ČEZ v České republice zhruba 520 milionů kubíků povrchové vody. Přibližně 70 % z tohoto objemu je využito pro průtočné chlazení kondenzátorů parních turbín, kdy celý objem odebrané vody se vrací zpět do toku,“ uvedl pro vodarenstvi.cz mluvčí Martin Schreier. Téměř ve všech zdrojích je množství odebírané povrchové vody měřeno magneticko-indukčními průtokoměry. Měřidla jsou umístěna na přívodních řadech odběrných zařízení a podle Schreiera jsou pravidelně ověřována.

Scroll to Top