TK v Ostravě: Největší stavbou Povodí Odry bude oprava Žermanického přivaděče

Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč hovořil na tiskové konferenci v Ostravě o plánovaných investičních akcích pro letošní rok. Podle něj je největším úkolem v roce 2019 finančně i stavebně náročná I. etapa opravy 1800 metrů dlouhého úseku umělého koryta z Vyšních Lhot až po silniční most u Dobratic.

„V roce 2019 ukončíme stavbu suché nádrže Jelení na Kobylím potoce za zhruba 150 milionů a budeme pokračovat v přípravě protipovodňových opatření na horní Opavě, zejména v oblasti výkupů pozemků pod plánovanou přeložkou silnice I/45,“ uvedl Pagáč. Pokračovat bude také realizace protipovodňových opatření na horní Opavě v podobě hráze na pravém břehu řeky v Holasovicích.

„Potřebujeme ochránit zástavbu Holasovic před povodněmi na úroveň odpovídající návrhovému průtoku s bezpečnostním převýšením minimálně 0,6 metru. Díky tomuto opatření dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy,“ sdělil dále Pagáč.

Povodí Odry v roce 2018 proinvestovalo 435 milionů korun. Více než polovina částky byla uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolnil podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamířily do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechyběla ani finanční podpora projektů ve městech a obcích. Na prevenci a opravy vodních děl uvolnil podnik zhruba 100 milionů korun. Letos Povodí Odry proinvestuje zhruba čtvrt miliardy korun, z čehož 161 milionů využije z vlastních zdrojů.

Podnik působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top