Jiří Pagáč k hydrologické situaci v povodí Odry a Světovému dni vody

Tiskovou konferenci k blížícím se oslavám Světového dne vody zahájil v sídle Povodí Odry v Ostravě generální ředitel Jiří Pagáč. Připomněl význam akce, hovořil o aktuální hydrologické situaci v oblasti působnosti podniku a zmínil Den otevřených dveří. 

Podle Pagáče jsou zásoby vody ve vodních nádržích v oblasti působnosti podniku velmi dobré, téměř všechny dosahují nebo se blíží 100% naplnění a dávají dobrý předpoklad pro bezproblémové zásobování v jarním a letním období. Vyzdvihl také skutečnost, že se po dlouhodobé rekonstrukci doplňuje i nádrž Šance, kde hladina nastoupala od poloviny prosince o osm metrů a chybí jí do úplného doplnění přibližně dva metry.

„Hydrologická situace na počátku letošního roku je dobrá. Vodní deficit, po loňském suchém období, byl v nádržích eliminován, tání probíhá pozvolně,“ řekl Pagáč. Připomněl také, že má Povodí Odry vzhledem k chystané rekonstrukci Žermanického přivaděče povolenou mimořádnou manipulaci na nádržích Morávka, Žermanice a Olešná. „V nich zadržujeme více vody než v jiných letech, abychom mohli překlenout období, kdy nebude možné převádět vodu z Morávky do Žermanic,“ doplnil Pagáč.

U příležitosti Světového dne vody vodohospodáři z Povodí Odry tradičně otevřou veřejnosti některé přehrady. V sobotu 23. března 2019 od devíti do tří hodin odpoledne budou zpřístupněna vodní díla Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka a Žermanice. Zájemci mohou navíc opět navštívit vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře na Varenské ulici v Ostravě.

„Naši pracovníci jsou připraveni návštěvníky provést zajímavými objekty vodních děl a odpovídat na nejrůznější dotazy. Doufám, že nám bude počasí přát a jarní sluníčko přiláká rodiny s dětmi. Očekáváme velký zájem o přehradu Šance, která byla díky rozsáhlé rekonstrukci několik let znepřístupněná,“ doplnil Pagáč.

Scroll to Top