Povodí Moravy připravuje v Přerově další protipovodňová opatření

V Přerově budou postaveny další zídky proti povodním. Ustoupit však musí alej. Po dokončení zídky na nábřeží Edvarda Beneše, která má zabránit rozlití Bečvy v těch nejkritičtějších místech, je v plánu další stavba u tenisových kurtů. Informoval o tom Deník.

„Protipovodňová ochrana nad jezem zahrnuje úsek od železničního mostu až po lokalitu u tenisu a v plánu je stavba železobetonových zídek, mobilního hrazení a hradidlových komor. Vysoutěžili jsme dodavatele projektové dokumentace a v současné době už probíhají projekční práce,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, podle kterého bude na podzim vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Za stromy, které musí být kvůli stavbě pokáceny, slíbilo Povodí Moravy náhradní výsadbu. „Stromy jsou z hlediska výsadby rozděleny do dvou kategorií – na vzdušné a návodní straně. Ty na návodní straně bude nutné vykácet kvůli výstavbě protipovodňového opatření, na druhé straně hráze by měly zůstat v určitém rozsahu zachovány,“ pokračoval Chmelař.

Zástupci Přerova už s vodohospodáři projednávali detaily stavby. „V plánu je i úprava na kanalizaci v lokalitě u tenisu tak, aby se voda nedostávala zpátky do města. V rámci projektu protipovodňových úprav jsme řešili i Vinarský potok,“ doplnila vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství přerovského magistrátu Ivana Hřibová.

V lednu dokončili mělkou tůň k zachytávání vody při povodních

Nově vystavěná tůň bude sloužit také drobným vodním živočichům a rostlinám. Vybudována byla v přerovské části Újezdec. Stavba přišla město na milion korun. „Požádali jsme už na tuto stavbu o dotaci z ministerstva životního prostředí, a to ve výši sto procent uznatelných nákladů,“ řekla náměstkyně primátora Hana Mazochová.

Podle Miroslava Kašpárka z přerovského magistrátu je plocha vodní hladiny 1 060 metrů čtverečních s proměnlivou hloubkou příbřežního pásma 0,1 až 0,7 metru. Provozně je mokřad podle Kašpárka řešen jako tůň vybudovaná pod úrovní dna stávajícího suchého poldru a je napájená stávajícími melioračními drenážemi. V dubnu ještě okolí tůně čekají drobné úpravy a břeh bude zatravněn.

Scroll to Top