Zástupci firem budou řešit, jak vylepšit hráz Orlíku

Chystaným úpravám orlické přehrady na Vltavě, na jejíž hrázi poblíž obce Solenice na Příbramsku se Povodí Vltavy chystá nově vybudovat doplňkový bezpečnostní přeliv chránící vodní dílo před účinky povodní, bude podle vodohospodářů předcházet předběžná tržní konzultace před vyhlášením veřejné zakázky. Informoval o tom mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

„Účelem tržní konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadání veřejné zakázky – a současně získání všech informací potřebných pro stanovení co možná nejefektivnějšího způsobu plnění,“ řekl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Předpokládaná hodnota zakázky činí zhruba 1,45 miliardy. Stavět by se mělo zřejmě v letech 2020 – 2025. „Konkrétní doba plnění bude předmětem zadávacích podmínek veřejné zakázky a může být upravena – a to i na základě výsledků tržní konzultace,“ upozornil ředitel investiční sekce Povodí Vltavy Tomáš Havlíček.

Povodí Vltavy připravuje na Orlické přehradě modernizaci přelivového systému, který hrázi pomáhá přežívat povodně. Vodní dílo by tak mělo zvládnout až desetitisíciletou vodu a vydržet ještě větší příval vody než v roce 2002. Vylepšen bude také lodní výtah.

Původní přeliv na Orlíku funguje od 60. let. Dnes však neodpovídá bezpečnostním normám a o výstavbě modernějšího přelivového systému se již léta diskutuje. Projekt modernizace připravily technické univerzity z České republiky i ze Slovenska. Současný přeliv zvládne se dvěma spodními výpustěmi převést za přehradu 3 150 kubíků vody za sekundu. Po rekonstrukci by to mělo být až 5 300 kubíků.

Orlická přehrada je součástí Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok Vltavy u Solenice na Příbramsku. Vzniklému jezeru muselo ustoupit 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb. Přehrada byla uvedena do provozu 22. prosince 1961. Největší hloubka je 74 metrů a jde o nejobjemnější nádrž v České republice.

Scroll to Top