Nové složení dozorčí rady Zdroje pitné vody Káraný

Valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný obměnila dozorčí radu. Na žádost Hlavního města Prahy, která je hlavním akcionářem, byla valná hromada svolána na 26. února. Prahu zastupoval náměstek primátora Petr Hlubuček. Dále se zúčastnili zástupci obcí Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Lázně Toušeň a Káraný.

Podle neformální dohody mezi metropolí a minoritními akcionáři z řad obcí a měst patří sedm z devíti míst v dozorčí radě nominantům z Prahy. Odvoláno bylo sedm členů dozorčí rady a zvoleno sedm nových: Miloš Šimon (zvolen opětovně), Jiří Skalický, Jiří Benáček, František Doseděl, Tomáš Štampach, Tomáš Stařecký a Kateřina Hunalová. Dalšími členy dozorčí rady zůstávají Luboš Valehrach, Jiří Hlávka a zástupci minoritních akcionářů.

Vodárna v Káraném je strategickým zdrojem pitné vody nejen pro Prahu, ale také pro centrální část Středočeského kraje. Do Prahy a jejího okolí dodává Káraný pitnou vodu v množství zhruba tisíc litrů za vteřinu. Metropoli zásobuje pitnou vodou zhruba z třetiny celkové potřeby.

Káranská vodárna je rozdělena do dvou částí, která odráží způsob výroby pitné vody. Oba způsoby jsou závislé na řece Jizeře. Prvním – starším – systémem je soubor břehové infiltrace. Jedná se o využití přirozené infiltrace jizerské vody do štěrkopískových náplavů a její čerpání prostřednictvím mnoha vrtů podél řeky Jizery. Druhý způsobem je umělé obohacování podzemních zdrojů vody.

Společnost Vodárna Káraný byla založena v lednu 2013 jako dceřiná společnost akciové společnosti Zdroj pitné vody Káraný za účelem provozování umělé infiltrace pro výrobu pitné vody.

Scroll to Top