Lesy ČR postaví suchý poldr u Seče na Chrudimsku

Nádrž má zastavit až stoletou povodeň. Systém protipovodňových opatření za víc než 20 milionů bude vybudován na Počáteckém potoce. Poldr s hrází vysokou 8 metrů a dlouhou 147 metrů má stát přímo nad obcí Počátky. Hráz by měla dokázat zachytit stoletou povodňovou vlnu a zredukovat ji na desetinu. Sečská radnice uvedla, že byl od povodní sice pár let klid, ale v minulosti se prý často stávalo, že voda část území zaplavila. Problémy způsobily hlavně stromy popadané do potoka, který se následně ucpával, a voda ohrožovala domy na břehu.

Součástí akce je navýšení kapacity koryta Počáteckého potoka, aby vyšší průtok zvládl. Celá protipovodňová stavba zabere zhruba rok a půl, vybudování poldru by měla být dokončena ještě letos. Podle zadávací studie bude vykáceno zhruba 600 stromů. Sečská radnice již upozornila obyvatele Počátků, aby se připravili na zvýšený provoz těžké techniky.

V roce 2018 Lesy ČR úspěšně realizovaly několik významných projektů. „Jedná se například o řeku Hučivou Desnou na Šumpersku. Zde jsme opravili koryto. Akce byla klasifikována jako veřejný zájem, financována z dotací a cena činila 6,6 milionu korun,“ řekla pro vodarenstvi.cz mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Dále Jouklová vyzdvihla protipovodňová opatření v obci Němčice v Pardubickém kraji. „Účelem akce bylo vyřešit transformaci povodňové vlny a ochránit obec Němčice u České Třebové před povodní. Byla vybudována suchá nádrž se zemní sypanou hrází výšky 9,4 metru a provedena úprava koryta potoka Zlatý Pásek protékajícího obcí. Z ceny 31,6 milionu korun bylo 20,5 milionu hrazeno z dotace ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II,“ uvedla dále Jouklová.

Od roku 2016 se Lesy ČR zapojují do dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Podnik mimo jiné obnovuje vodní plochy. Do programu je zařazeno 29 nádrží, ze kterých je 7 již obnoveno. „Malé vodní nádrže jsou budovány a opravovány i mimo tento program. Dále provádíme revitalizace toků, čímž se zvyšuje retenční schopnost krajiny – zadržování vody. V roce 2018 probíhaly stavební práce na deseti takových projektech a projekčně se zpracovávalo šestnáct dalších,“ pokračovala mluvčí podniku, která konstatovala, že se podnik opětovně setkává s problémy spojenými s majetkoprávním vypořádáním pozemků.

„Na rok 2019 jsou naplánovány investice za 260 milionů korun, z toho ze dvou třetin alokované částky počítáme s dotacemi. Do opravy a údržby vodohospodářského majetku investujeme 80 milionů,“ uzavřela Jouklová.

Ilustrační foto 

Scroll to Top